Bendrosios sąlygos

Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, Paslaugas ar registruodamasis Konsultacijai, sutinka būti saistomas šių Bendrųjų sąlygų.

Šios Bendrosios sąlygos reiškia teisinį susitarimą tarp jūsų ir Pardavėjo (MB Menas Augti) dėl Paslaugų teikimo ir/ar dėl Prekių pirkimo. Šiose Bendrosiose sąlygose yra nustatytos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė įsigyjant Prekes ir/ar Paslaugas iš Pardavėjo.

 1. SĄVOKOS
  • Pardavėjas, Mes, šalis – MB Menas Augti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija, įmonės kodas – 306216303, adresas Eduardo Andrė g. 14-5, LT-02232 Vilnius.
  • Paslaugų teikimo sutartis – tarp Pardavėjo ir Kliento sudaryta sutartis dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų gavimo.
  • Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pardavėjo ir Kliento sudaryta sutartis dėl Prekių įsigijimo iš Pardavėjo.
  • Klientas, Jūs, šalis – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis ar perka Prekes.
  • Programa – Pardavėjo teikiamos Paslaugos sveikatos tikslais pagal sudarytą individualų (mokomojo pobūdžio) veiksmų planą.
  • Terapija – Pardavėjo (mokamai arba nemokamai) suteikiama Paslauga, kurios tikslas emocinė sveikata.
  • Prekės – Interneto svetainėje esančios prekės, taip pat prekės, kurias galima įsigyti parduotuvėje.
  • Interneto svetainė – https://www.easyliving.lt.
 2. SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Klientas gali užsisakyti Prekes ir/ar Paslaugas easy living pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
   1. internetu: https://www.easyliving.lt
   2. Easy living studijoje
  2. Internetu sudaroma Paslaugų sutartis, Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Kliento laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius Paslaugų ir/ar Pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama Paslaugų ir/ar Pirkimo-pardavimo sutarties dalis.
  3. Parduotuvėje sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Kliento laikoma sudaryta nuo pinigų už Prekes sumokėjimo.
  4. Parduotuvėje sudaroma Paslaugų sutartis tarp Pardavėjo ir Kliento laikoma sudaryta nuo sutarties dėl Paslaugų teikimo pasirašymo.
  5. Interneto svetainėje, Kliento užsakyme nurodytas Prekių ir Paslaugų krepšelis, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 3. PASLAUGŲ IR PREKIŲ KAINA
  1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti teikiamų Paslaugų ir Prekių kainas.
  2. Kainos yra nurodomos su PVM.
  3. Prekių pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos į Prekės kainą.
  4. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma
 4. ASMENINĖ KLIENTO ATSAKOMYBĖ Klientas pripažįsta, kad prisiima visą atsakomybę už savo gyvenimą ir gerovę, taip pat už savo šeimos narių ir vaikų (jei taikoma) gyvenimą ir gerovę bei visus sprendimus, priimtus šių Paslaugų, Konsultacijų teikimo metu ir po jų.
 5. Klientas prisiima su Paslaugų, Konsultacijų teikimu susijusią riziką, nepriklausomai nuo to, ar tokią riziką sukėlė, ar padidino Pardavėjas.
 6. SAUGUMAS IR ASMENS DUOMENYS
  1. Mes įgyvendinome tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume duomenų tvarkymo keliamą riziką atitinkantį saugumo lygį, ypač apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto Kliento duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų neturint leidimo.
  2. Mūsų Privatumo politikoje paaiškinama, kaip ir kokiais tikslais mes renkame, naudojame, saugome, atskleidžiame ir apsaugome Asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate. Sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate laikytis mūsų Privatumo politikos nuostatų.
 7. KONFIDENCIALUMAS
  1. Klientas pripažįsta, kad Pardavėjas griežtai laikysis konfidencialumo ir saugos visą informaciją, kuria bus keičiamasi Programos sesijų metu ar Paslaugos teikimo, Konsultacijos metu.
  2. Klientas žino, kad Pardavėjui draudžiama atskleisti saugomą sveikatos priežiūros informaciją, išskyrus atvejus, kai Klientas duoda raštišką leidimą.
  3. Klientas taip pat sutinka išlaikyti griežtą kitų grupės narių konfidencialumą.
 8. TEISĖS PASIRINKIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS
  1. Šios Bendrosios sąlygos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų nuostata laikoma neįgyvendinama, likusios sutarties dalys aiškinamos atskirai ir lieka galioti.
  2. Jei tarp šalių kiltų ginčas iš Paslaugų teikimo ar Pirkimo-pardavimo sutarties arba kitaip susijęs su šalių santykiais, šalys įsipareigoja ginčą spręsti derybų būdu.
  3. Kompetencija spręsti bet kokius ginčus priklauso kompetentingiems Vilniaus teismams.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Kai Klientas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Kliento rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos Prekės, Paslaugos iš Pardavėjo, Klientas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai esančiai Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, taip pat tai gali padaryti el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse). Klientas (fizinis asmuo, vartotojas) gali užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.